Regulamin

Art. 1. Opłaty za wynajem

Art. 2. Wynajem i zwrot pojazdu

Art. 3. Warunki płatności

Art. 4. Rezerwacje i anulacje

Art. 5. Warunki używania pojazdu

Art. 6. Uszkodzenia, utrata, kradzież

Art. 7. Wypadki, kradzieże

Art. 8. Dane personalne

Art. 9. Odpowiedzialność EASY

Art. 10. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej

Art. 11. Ubezpieczenie auto-casco pojazdu – Collision Damage Waiver (CDW), Theft Waiver (TW)